Opinie o Nas
Reklamacje i zwroty

Sklep internetowy FLASH DJ-SKLEP dokłada wszelkich starań, aby sprzedawane produkty i usługi były jak najwyższej jakości. W przypadku zgłoszenia reklamacji dbamy o to, żeby proces jej obsługi prowadzony był na jak najwyższym, satysfakcjonującym Państwa poziomie.

 

I. ZGŁOSZENIE REKLAMACYJNE Z TYTUŁU GWARANCJI:

Możecie Państwo zgłosić:

 • bezpośrednio w autoryzowanym punkcie serwisowym danego producenta lub dystrybutora 
 • za pośrednictwem naszej firmy FLASH DJ-SKLEP, wtedy FLASH DJ-SKLEP s.c. jako sprzedawca pośredniczy między użytkownikiem a producentem lub dystrybutorem w procesie reklamacji;.

Adresy autoryzowanych punktów serwisowych dostępne są w karcie gwarancyjnej lub w dołączonej instrukcji produktu, ewentualnie na stronach internetowych producentów. Można je również otrzymać w naszym sklepie.

 

II. ZGŁOSZENIE REKLAMACYJNE Z TYTUŁU NIEZGODNOŚCI TOWARU KONSUMPCYJNEGO Z UMOWĄ  

 • prosimy wypełnić formularz odstąpienia od umowy i przesłać na adres naszej firmy

        FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY (plik PDF)

 • następnie dostarczyć osobiście lub przesłać produkt na adres naszej firmy

 

III. ZGŁOSZENIE USZKODZENIA PODCZAS DOSTAWY:

 

W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub braków zawartości przesyłki prosimy spisanie protokołu szkody w obecności kuriera. 

 

Kurier powinien posiadać odpowiedni wzór protokołu. Najlepiej dokonać tego w momencie odbierania przesyłki. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń zawartości przesyłki po odjechaniu kuriera, należy skontaktować się z firmą kurierską (telefon znajduje się na liście przewozowym) i zażądać ponownego przyjazdu kuriera w celu spisania protokołu.

 

 

IV. WARUNKI ZGŁOSZENIA REKLAMACJI:

 W momencie zgłaszania reklamacji należy przedstawić: 

 • dowód zakupu produktu;
 • ważną i wypełnioną kartę gwarancyjną (tylko w przypadku reklamacji z tytułu gwarancji i jeżeli karta gwarancyjna została wydana przy zakupie);
 • szczegóły reklamacji (co i dlaczego Państwo reklamujecie, kiedy miało miejsce reklamowane zdarzenie, okoliczności uzasadniające reklamację) - w tym celu zalecamy wypełnienie właściwego formularza reklamacji dostępnego pod jednym z linków na dole strony.

 

V. PROCEDURA REKLAMACYJNA:

 • w celu usprawnienia procesu reklamacyjnego prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z naszą firmą;
 • produkt reklamowany prosimy odesłać na własny koszt do punktu serwisowego producenta/dystrybutora lub na adres naszej firmy bądź dostarczyć osobiście;
 • zgłoszenie reklamacyjne jest przyjmowane na podstawie formularza lub pisemnego zgłoszenia reklamacyjnego
 • za termin rozpoczęcia procesu reklamacyjnego przyjmuje się chwilę odebrania przesyłki lub dostarczenia do punktu serwisowego producenta/dystrybutora lub naszej firmy;
 • termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni od chwili dostarczenia produktu, nie wyklucza to jednak możliwości przedłużenia terminu naprawy, gdy naprawa produktu wymaga dodatkowych ekspertyz, bądź wymiany ciężko dostępnych części;
 • wszystkie produkty, mające ważną gwarancję są wysyłane bezpośrednio do producenta lub dystrybutora danego sprzętu;
 • wadliwy produkt zostanie poddany wstępnej ekspertyzie, która ma na celu sprawdzenie czy opisywana przez Klienta usterka występuje oraz czy usterka nie nastąpiła z winy użytkownika;
 • sposób rozpatrzenia i zakończenia reklamacji następuje poprzez naprawę, wymianę lub zwrot kosztów zakupu należy tylko i wyłącznie do gwaranta;
 • w przypadku, gdy reklamujący zgłasza nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd okoliczności czym powoduje wyrządzenie gwarantowi szkody, może zostać zobowiązany do jej naprawienia. Sprzęt w takim przypadku jest odsyłany również na koszt kupującego;
 • jeżeli dostarczony produkt nie będzie spełniał wymagań reklamacyjnych, Klient zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany.
 • klient jest zobowiązany do archiwizacji danych znajdujących się na reklamowanych nośnikach we własnym zakresie, firma FLASH DJ-SKLEP s.c. nie bierze odpowiedzialności za utratę danych, jak i nie gwarantuje ich odzyskania.

 

VI. AUTOMATYCZNE WYGAŚNIĘCIE UPRAWNIEŃ REKLAMACYJNYCH KLIENTA::

 • gdy, wada powstała na skutek zwarcia instalacji elektrycznej, która nie została wywołana nieprawidłowym działaniem produktu,
 • usterka jest spowodowana nieprawidłową instalacją bądź użytkowaniem danego produktu niezgodnie z przeznaczeniem lub instrukcją obsługi.

 

Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

 

W przypadku chęci zgłoszenia reklamacji lub zwrotu produktu,  bardzo prosimy o pobranie i wypełnienie odpowiedniego formularza. W celu usprawnienia procesu związanego z zarejestrowaniem nowej reklamacji, prosimy o podanie w formularzu numeru dokumentu zakupu, z którego pochodzi uszkodzony produkt oraz opisanie jego usterki.

FORMULARZ REKLAMACJI GWARANCYJNEJ

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY (plik PDF)

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl